Wat zijn mijn e-mail instellingen?

Om jouw e-mail accounts te kunnen toevoegen aan het door jouw gekozen e-mail client. gebruik je de volgende instellingen:

IMAP Instellingen
Server voor inkomende mail: mail.jouwdomein.nl
Server voor uitgaande mail: mail.jouwdomein.nl

Gebruikersnaam: Jouw e-mailadres
Wachtwoord: Jouw wachtwoord

Inkomende mail IMAP-poort: 143
Uitgaande e-mail SMTP-poort: 587

 

POP3 Instellingen
Server voor inkomende mail: pop.jouwdomein.nl
Server voor uitgaande mail: smtp.jouwdomein.nl

Gebruikersnaam: Jouw e-mailadres
Wachtwoord: Jouw wachtwoord

Inkomende mail POP3-poort: 110
Uitgaande e-mail SMTP-poort: 587